Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie: Španělský dobrodruh Hermando Cortes se roku 1519 vydal na plavbu do Ameriky ,aby tam hledal zlato.Na cestě jej doprovázelo 16 koní.Jedním znich yl kůň kaštanové barvy s bílymi skvrnami na přiše.Spolu s mustangy se stal základem pro chov koní paint.O mnoho a mnoho let později ,jednoho dne roku 1960,seděla Rebecca Tyler Lockhartová v kuchyni a obvolávala své známe.Najednou dostala nápad.Věděla ,že se spousta lidí zajíma o koně se skvrnitou srstí ,a tak ji nyní napadlo,že by mohla pořídit seznam všech takových koní a najeho základě vytvorit asociaci sdružující zástupce tohoto plemene .Lidé Rebeccu za tento nápad pochválili,a tak se pustila do sepisování.Postupně byl celý kuchyňský stůl pokrytý papírky se jmény majitelu, takže Rebecca musela požádat kamarádky o pomoc ,aby jí s úřadováním pomohly .Společnými silami skupina o rok později na dotizích ve Forth Worthu založila registr pro strakaté koně .Členové týmu obvolávali všechny majitele koni paint a zvali je k účasti na dostizích .Pár týdnů nato svolala Rebecca skupinu sedmnácti majitelů a rozhodovalo se o tom,zda by bylo možné založit nové plemeno.Jednoho dne roku 1962 Rebecca opět seděla v kuchyní ,ale tentokrát již mohla do American Paint Stock Horse Association,tedy združení koní dobytkářského rázu,zapsat prvního člene.Byl jím černý hřebec s bílým zbarvením typu tobiano a jmenoval se Bandits Pinto.Do konce roku se členská základna rozhodla na 150 majitelů a 250 koní .Od té doby se plemeno dále rozšířilo a v součastné době čítá asociace více než půl milionu registrovaných koní paint.Zástupce najdeme po celém světě ,ale ať už se paint narodí v jakékoli zeme ,je automaticky zaregistrován v centrální plemenné knize v texaském Forth Worthu,kde má asociace ,nyní již pod jménem American Paint Horse Association,své sílo

Paint

Popis:Paint má robusnou kostru a dobré svaly , zato hlava je poměrně malá.Má neobyčejně dobrou povahu.Díky vhodné stavbě těla je to kůň rychlí,který umí dělat kolečka na místě.Proto se hodí pro všechny disciplíny westernového jezdeckého sportu.Navíc míva smysl pro samostatnou práci a práci s dobytkem.

Využití:Paint se nejčastěji používá jako kůň jezdecký a hodí se na všechny disciplíny westernového ježdění.

Paint H.

Zbarvení:Třem nejrozlišujícím zbarvením se říká tobiano,overo a tovero.U druhého overo dále rozlišujeme vzory:framed overo (rámové),sabino a splashed white (rozstříknutá bílá).Skvrny jsou bílé čí barevné.